Реквізити для оплати та договорів

ТОВ «ЛАБІОПРО»
вул.Ризька, будинок 73-г, офіс 7
м. Київ, 04060
Україна

Тел.: +380443395947
Факс: +380443395947

п/р № UA883808050000000026002295219 (українська гривня)
В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У м. Києві, МФО 380805
ЄДРП0У: 36998382,
Свідоцтво № 100287339,
ІНН: 369983810294

Наші бренди