Умови використання

Нижче наведено умови юридичної угоди між вами та ТОВ “ЛАБІОПРО”. Відкриваючи, переглядаючи або використовуючи цей веб-сайт, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та погодилися виконувати ці умови та всі чинні закони й нормативні акти, включно з законами та нормативними актами щодо контролю експорту та реекспорту. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, не користуйтесь цим веб-сайтом.

ТОВ “ЛАБІОПРО” може будь-коли без попередження переглядати ці Умови використання та всю іншу інформацію, що міститься на цьому веб-сайті, шляхом оновлення цього тексту. ТОВ “ЛАБІОПРО” також може будь-коли вдосконалювати чи змінювати продукти, послуги і програми, описані на цьому сайті, не попереджаючи про це.

Загальні положення

Цей веб-сайт містить примітки щодо власності та інформацію про авторські права, умов яких необхідно дотримуватись. Для отримання додаткової інформації перегляньте вкладку «Інформація про авторські права та торгівельні марки».

Цей сайт і весь його вміст не можна копіювати, відтворювати, опубліковувати, завантажувати на інший сайт, розміщувати, передавати, розповсюджувати або використовувати для створення похідних продуктів без попередньо отриманого письмового дозволу від ТОВ “ЛАБІОПРО”, окрім випадків, коли ТОВ “ЛАБІОПРО” надає вам неекслюзивний обмежений дозвіл без права його передавання на доступ і відображення веб-сторінок цього сайту тільки на вашому комп’ютері та для особистого, некомерційного використання цього веб-сайту. Цей дозвіл надається за умови, що ви не змінюватимете вміст цього сайту, збережете всі примітки про авторські права, торгівельні марки та іншу власність і приймете всі умови та зауваження, які супроводжують вміст або іншим чином викладені на цьому сайті. Незалежно від викладеного вище, будь-яке програмне забезпечення та інші матеріали, доступні для завантаження, доступу або іншого використання з цього сайту, які мають власні умови ліцензування та зауваження щодо використання, регулюються тільки тими умовами та зауваженнями.

Відмова в дотриманні умов і зауважень, наведених на цьому сайті, призведе до автоматичного позбавлення вас всіх наданих вам прав без попереднього повідомлення, і в такому разі ви повинні негайно знищити всі копії завантажених матеріалів, які перебувають у вашій власності або під вашим контролем. Окрім обмеженого дозволу, описаного в попередньому абзаці, ТОВ “ЛАБІОПРО” не надає жодних явних або неявних прав чи ліцензій на будь-якій патенти, торгівельні марки, авторські права та інші права власності чи права на інтелектуальну власність. Ви не можете дзеркально відтворювати будь-який вміст цього сайту на іншому веб-сайті або будь-яких інших носіях.

Поточні обмеження

Не надається жодних обов’язків або гарантій щодо правильності, точності чи вичерпності інформації, наведеної на цьому веб-сайті; крім того, цей сайт може містити технічні неточності або друкарські помилки. ТОВ “ЛАБІОПРО” не бере на себе жодної відповідальності (і явно відкидає будь-яку відповідальність) щодо оновлення цього сайту для відображення поточної інформації або для гарантування точності чи вичерпності будь-якої розміщеної інформації. Відповідно, вам слід перевіряти точність і вичерпність усієї розміщеної інформації перед прийняттям будь-яких рішень щодо послуг, продуктів та інших речей, описаних на цьому сайті.

ТОВ “ЛАБІОПРО” не надає жодних гарантій, що проблеми, про які їй буде повідомлено, будуть вирішені засобами ТОВ “ЛАБІОПРО”, навіть якщо ТОВ “ЛАБІОПРО” вирішить надати інформацію з метою виправлення проблеми.

Зауваження та попередження щодо прогнозованих результатів

Конфіденційна інформація

ТОВ “ЛАБІОПРО” не бажає отримувати конфіденційну чи комерційну інформацію від вас за допомогою цього веб-сайту. Зауважте, що будь-яка інформація чи матеріали, надіслані до ТОВ “ЛАБІОПРО”, будуть вважатися НЕконфіденційними. Надсилаючи до ТОВ “ЛАБІОПРО” будь-яку інформацію чи матеріали, ви надаєте ТОВ “ЛАБІОПРО” необмежену та нескасовну ліцензію на копіювання, відтворення, публікування, завантаження, розміщення, передавання, розповсюдження, публічне відображення, виконання, змінення, використання для створення похідних продуктів, а також на інші способи вільного використання цих матеріалів або інформації. Ви також погоджуєтесь, що ТОВ “ЛАБІОПРО” може вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, методи та технології, надіслані нам, із будь-якою метою. Проте, ми не будемо зазначати ваше ім’я або іншим чином виголошувати факт передавання вами матеріалів або іншої інформації нам, окрім таких випадків: (а) ми отримуємо від вас дозвіл на використання вашого імені; або (б) ми спочатку повідомляємо вас про те, що передані вами через певний розділ цього сайту матеріали чи інша інформація будуть опубліковані або використані іншим чином із зазначенням вашого імені; або (в) ми зобов’язані зробити це згідно з законом. Дані, за якими можна ідентифікувати особу, передані вами до ТОВ “ЛАБІОПРО” з метою отримання продуктів або послуг, оброблятимуться відповідно до нашої політики щодо конфіденційності. Для отримання інформації про політику ТОВ “ЛАБІОПРО” конфіденційності зверніться до вкладки «Конфіденційність».

Глобальна доступність

Інформація, яку ТОВ “ЛАБІОПРО” публікує у світовій мережі, може містити посилання або перехресні посилання на продукти, програми та послуги ТОВ “ЛАБІОПРО”, які не запроваджені або недоступні у вашій країні. Такі посилання не означають, що ТОВ “ЛАБІОПРО” має намір запровадити або зробити доступними такі продукти, програми чи послуги у вашій країні. Для отримання інформації про доступні вам продукти, програми та послуги зверніться до місцевого представника ТОВ “ЛАБІОПРО”.

Стосунки з партнерами

Цей веб-сайт може містити посилання або звернення до сторонніх веб-сайтів і ресурсів. ТОВ “ЛАБІОПРО” не надає жодних обіцянок, гарантій або інших зобов’язань щодо будь-яких сторонніх веб-сайтів і ресурсів, які можуть бути доступними з будь-якого сайту ТОВ “ЛАБІОПРО”, пов’язаними з ним або посилатися на нього. Посилання на сторонній веб-сайт не означає, що ТОВ “ЛАБІОПРО” схвалює вміст або використання такого веб-сайту чи його власника. Окрім того, ТОВ “ЛАБІОПРО” не є учасником і не є відповідальною за будь-які транзакції, які ви можете здійснювати з третіми сторонами, навіть якщо ви дізнаєтеся про такі сторони або скористаєтеся посиланням на них із сайту ТОВ “ЛАБІОПРО”. Відповідно, ви визнаєте та погоджуєтесь, що ТОВ “ЛАБІОПРО” не є відповідальною за доступність таких зовнішніх сайтів і ресурсів, а також за будь-який доступний на них вміст, послуги, продукти та інші матеріали.

Отримуючи доступ до стороннього веб-сайту, навіть такого, який містить логотип ТОВ “ЛАБІОПРО”, слід усвідомити, що він є незалежним від ТОВ “ЛАБІОПРО”, і ТОВ “ЛАБІОПРО” не контролює вміст такого веб-сайту. Вживати заходи для захисту від вірусів, хробаків, троянських коней та інших потенційно небезпечних програм і безпеки вашої інформації ви повинні самостійно на власний розсуд.

Посилання на цей сайт

Усі посилання на цей веб-сайт повинні бути письмово схвалені ТОВ “ЛАБІОПРО”, окрім випадків, коли ТОВ “ЛАБІОПРО” погоджується на посилання, які, так само які і сторінки, на які вони вказують: (а) не створюють фреймів навколо будь-якої сторінки цього веб-сайту й не змінюють спосіб відображення будь-якого вмісту цього сайту іншими методами; (б) не надають неправдивої інформації щодо ваших стосунків з ТОВ “ЛАБІОПРО”; (в) не містять тверджень щодо схвалення компанією ТОВ “ЛАБІОПРО” вас, вашого веб-сайту або ваших пропозицій щодо послуг чи продуктів; а також (г) не містять хибних або оманливих суджень щодо ТОВ “ЛАБІОПРО” і в будь-який інший спосіб не впливають негативно на репутацію ТОВ “ЛАБІОПРО” та її торгівельних марок. Подальшою умовою надання дозволу на створення посилань на цей сайт є погодження з тим, що ТОВ “ЛАБІОПРО” може будь-коли за власним рішенням відкликати дозвіл на надання посилання на цей веб-сайт. У такому разі ви погоджуєтеся негайно видалити всі посилання на цей веб-сайт і припинити використання будь-яких торгівельних марок ТОВ “ЛАБІОПРО”.

Переклади

Певний текст цього веб-сайту може бути доступний мовами, відмінними від англійської. Текст може бути перекладений особою або виключно комп’ютерним програмним забезпеченням без людського втручання або перевірки. Такі переклади надаються для вашої зручності, і ТОВ “ЛАБІОПРО” не надає жодних обіцянок або підтверджень щодо точності або повноти такого перекладу, як комп’ютерного, так і виконаного людиною. Додаткові умови викладено у "Відмові від гарантій", поданій нижче.

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ ЦИМ САЙТОМ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. УСІ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЯ, ПРОДУКТИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМИ ТА ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ. ТОВ “ЛАБІОПРО” ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ В НАЙПОВНІШОМУ ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ОБСЯЗІ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ, НЕЯВНИХ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ АБО ІНШИХ ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВІД ГАРАНТІЙ КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КРІМ ТОГО, ТОВ “ЛАБІОПРО” НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО НЕПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ, РЕГУЛЯРНОСТІ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ, БЕЗПЕЧНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОМИЛОК.

ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО, ЗАВАНТАЖУЮЧИ АБО ОТРИМУЮЧИ ІНШИМ ЧИНОМ МАТЕРІАЛИ, ІНФОРМАЦІЮ, ПРОДУКТИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМИ АБО ПОСЛУГИ, ВИ ЗДІЙСНЮЄТЕ ЦЕ ЗА ВЛАСНИМ ВИБОРОМ І НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І САМІ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА БУДЬ-ЯКІ МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ, ВКЛЮЧНО З УТРАТОЮ ДАНИХ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ.

У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ, ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖУВАТИ ГАРАНТІЇ, ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ ВАС НЕ СТОСУВАТИСЯ.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У ЖОДНОМУ РАЗІ ТОВ “ЛАБІОПРО” НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД БУДЬ-ЯКОЮ СТОРОНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ВИПАДКОВІ, ОСОБЛИВІ, ТИПОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АБО ПОХОДЯТЬ ІЗ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКОГО СПОСОБУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ ІЗ БУДЬ-ЯКОГО САЙТУ ЧИ РЕСУРСУ, НА ЯКИЙ ЦЕЙ САЙТ МІСТИТЬ ПОСИЛАННЯ АБО ДО ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ЦЕЙ САЙТ, А ТАКОЖ ЗА ВИКОРИСТАННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ЧИ ДОСТУП ДО БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ, ІНФОРМАЦІЇ, ПРОДУКТІВ ЧИ ПОСЛУГ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, БУДЬ-ЯКИМИ ВТРАЧЕНИМИ ПРИБУТКАМИ, ПЕРЕРВАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТАМИ ЗАОЩАДЖЕНЬ, ПРОГРАМ АБО ДАНИХ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ ТОВ “ЛАБІОПРО” БУЛО ЯВНО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В УСІХ ВИПАДКАХ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПІДСТАВИ - КОНТРАКТУ, ГАРАНТІЇ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПІДСТАВИ.

До конкретних матеріалів, інформації, продуктів, програмного забезпечення та послуг, які пропонуються на цьому веб-сайті, можуть застосовуватися додаткові або інші умови та зауваження. У разі будь-якого конфлікту такі додаткові або інші умови та зауваження будуть мати перевагу над цими Умовами використання. Див. відповідну угоду або зауваження, що застосовуються.

Наші бренди