Електронна медична карта пацієнта

Електронна медична карта пацієнта (ЕМК) — це основний компонент інформаційної системи “Доктор Елекс.” В медичній карті зберігається вся інформація про пацієнта - реєстраційні дані, результати оглядів лікаря, антропометричні виміри, лабораторні обстеження та різноманітні графічні дані (УЗД, рентген тощо).

При введенні даних в ЕМК не потрібно витрачати час на набір тексту на клавіатурі. В системі застосовується унікальна технологія деревовидних шаблонів, яка дозволяє формувати звіти оглядів, використовуючи стандартний набір професійних термінів та виразів. При цьому лікарю чи медсестрі достатньо лише вибрати необхідні слова та вирази з переліку запропонованих у спеціально розроблених шаблонах огляду. Для зручності роботи, в шаблоні налаштовані також відповіді по замовчуванню, інтерактивні підказки та виділення кольором. Правильність та повнота введення інформації контролюється автоматично під час формування медичного документу.

Замовити

Введення інформації в карту пацієнта за допомогою шаблонів і збереження її в структурованому вигляді забезпечує широкі можливості аналізу даних  та полегшує обмін інформацією з іншими медичними установами. Зручна система пошуку даних дозволяє легко знайти необхідну інформацію у великих об’ємах медичної документації. За допомогою підпрограми статистичної обробки даних можна швидко та легко підготувати всі необхідні звіти із дотриманням вимог Міністерства охорони здоров’я та інших контролюючих органів.

Система дає можливість легко формувати, редагувати та друкувати різноманітні виписки, довідки, епікризи,  а також зберігати копії цих документів у медичній карті пацієнта. Будь-які з цих даних можна експортувати і надавати пацієнтам на мобільних носіях даних у зручному для них форматі, доступному для перегляду на будь-якому комп’ютері.

При потребі, персонал клініки має доступ до карти пацієнта не лише з комп’ютерів локальної мережі, але і шляхом віддаленого доступу з домашнього комп’ютера. Оскільки медична інформація є суворо конфіденційною, доступ до медичної карти і певних її секцій чітко регламентовано. В системі також ведеться протокол редагування, видалення та друку медичних даних.

Швидкий доступ до інформації, зручність у користуванні та чітко продуманий механізм роботи з програмою підвищують ефективність та якість роботи персоналу, а також надійність та конфіденційність збереження даних пацієнта.

Наші бренди